Furnizare Energie Electrica

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL furnizează energie electrică în baza Licenței nr. 1771/2015 acordată pe o perioada de 10 ani de către ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei).

Compania noastra este înregistrată și participă activ în piețele centralizate de energie electrică prezente în Romania: PCCB, PCCB –NC, PCCF, PCCV și Piața pentru Ziua Următoare (PZU).