Legislatie

In conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali – Ordinul ANRE nr. 64/14.07.2014, punem la dispozitia clientilor nostri urmatoarele documente, acte normative care reglementează domeniul energiei electrice, relevante pentru consumatori.

Ordin ANRE 5/2023

privind aprobarea Regulamentului de Furnizare a energiei electrice la clientii finali, precum si modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANRE  in domeniul energiei
download

Ordin ANRE 107/2023

privind stabilirea Cotei obligatorii de achizitie de CV aferenta anului 2023
download

Ordin ANRE 14/2023

privind modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANRE si abrogare a ordinului presedintelui ANRE nr.96/2015 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de Informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale
download

Ordin ANRE 19/2023

privind modificarea procedurii de Facturare a CV, aprobata prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.187/2018
download

Ordin ANRE 110/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-distributie Banat S.A.
download

Ordin ANRE 111/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-distributie Dobrogea S.A.
download

Ordin ANRE  112/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-distributie Muntenia S.A.
download

Ordin ANRE 113/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Delgaz Grid S.A.
download

Ordin ANRE 114/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Distributie Oltenia S.A.
download

Ordin ANRE 115/2023

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Distributie Energie Electrica Romania S.A.
download

Ordin ANRE 116/2023

privind aprobarea tarifului pentru achizitia serviciilor de sistem pentru operatorul de transport si sistem CNTEE – Transelectrica S.A.
download

Ordin ANRE 109/2023

privind aprobarea Tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețele (T_L) şi a preţului pentru energia electrică reactivă, practicate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., aplicabile de la 1 ianuarie 2024
download

Ordin ANRE 36/2022

privind modificarea si completarea Standardului de performanta pentru serviciul de Transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.12/2016
download

Ordin ANRE 64/2022

pentru modificarea si completarea Standardului de performanta pentru serviciul de Distributie a energiei electrice, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.46/2021
download

Ordin ANRE 109/2022

privind completarea si modificarea ordinului presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.3/2022 pentru aporbarea privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale (POSF) si pentru contractarea furnizarii de energie electrica si gaze naturale
download

Ordin ANRE 117/2023

pentru modificarea ordinului presedintelui ANRE nr.123/2017 privind aprobarea contributiei pentru Cogenerarea de Inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
download

Ordin ANRE 46/2021

privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice
download

Ordin ANRE 83/2021

privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale
download

Ordin ANRE 204/2019

privind aprobarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorului de transport (OT) si de sistem si ale operatorilor de distributie (OD) a energiei electrice
download

 Ordin ANRE 214/2019

privind modificarea Regulamentului de Etichetare a energiei electrice aprobat prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.61/2016
download

Ordinul ANRE 234/2019

Ordinul pentru aprobarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica.
download

Ordinul ANRE 34/2018

pentru modificarea si completarea Procedurii privind elaborarea si aprobarea programelor de investitii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.8/2016
download

Ordin ANRE 18/2016

pentru modificarea art.2 din Ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.3/2016 privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi (CV) si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat
download

Ordinul ANRE 16/2015

Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plangerilor clienţilor finali.
download
download – Formular de inregistrare a plangerilor

Ordinul ANRE 96/2015

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.sursa: anre.ro

Ordinul ANRE 177/2015

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici.
download

 Ordinul ANRE 11/2014

Ordin – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
download

Legea nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 , publicată în M.O. nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
download

Directiva 2009/72/CE

Directiva europeana privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.
download

Ordin ANRE 25/2004

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004 publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004.
download