Legislatie2

In conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali – Ordinul ANRE nr. 64/14.07.2014, punem la dispozitia clientilor nostri urmatoarele documente, acte normative care reglementează domeniul energiei electrice, relevante pentru consumatori.

Directiva 2009/72/CE

Directiva europeana privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

download

Codul comercial al pietei de energie electrica

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004 publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004.

download

Legea nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 , publicată în M.O. nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

download

Ordinul ANRE nr. 61/2016

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice.

download

Ordinul ANRE nr. 18/27.04.2016

Ordin de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 3201.

download

Ordinul ANRE nr. 12/30.03.2016

Ordin de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem.

download

Ordinul ANRE nr. 11/30.03.2016

Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

download

  • Adresa Electrica Distributie Transilvania Sud – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa CEZ Distributie S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa ENEL Distributie Banat S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa ENEL Distributie Dobrogea S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa EON Distributie Moldova S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/30.03.2016. download
  • Adresa EON Distributie Moldova S.A. – plata comensatiilor catre utilizatori conf. Ord. ANRE Nr.11/19.10.2016. download

Ordinul ANRE nr. 10/30.03.2016

Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite.

download

Ordinul ANRE nr. 8/23.03.2016

Ordin de aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale OD.

download

Ordinul ANRE nr. 6/26.02.2016

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1452014.

download

Ordinul ANRE nr. 5/26.02.2016

Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2015.

download

Ordinul ANRE nr. 3/16.02.2016

Ordin de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui CV neachizionat.

download

Ordinul ANRE nr. 96/2015

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.

download

Ordinul ANRE nr. 16/2015

Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plangerilor clienţilor finali.

download

download – Formular de inregistrare a plangerilor

Ordinul ANRE nr. 11/2014

Ordin – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

download

Ordinul ANRE nr. 64/2014

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali.

download

Ordinul ANRE nr. 105/2014

Ordinul pentru aprobarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica.

download